Navodila za uporabo interaktivnega učbenika

Čeprav je uporaba interaktivnega učbenika zelo preprosta (in v njem ni mogoče ničesar pokvariti), smo za vas pripravili nekaj navodil.

1. Premikanje med stranmi interaktivnega učbenika

Premikanje med stranmi interaktivnega učbenika je mogoče izvesti na dva načina.

Na računalniku:

  1. Z miško se približajte levemu ali desnemu robu zaslona. Kliknite na puščico, ki se prikaže na robu strani.
  2. Na tipkovnici pritisnite na levo ali desno smerno tipko.

Na tabličnem računalniku:

  1. S prstom se dotaknite levega ali desnega roba zaslona. Pritisnite na puščico, ki se prikaže na robu strani.
  2. Pritisnite na stran in jo s prstom odločno povlecite v levo ali desno.

2. Gradniki interaktivnih strani

Interaktivne strani so obogatene s fotografijami, avdio- in videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi multimedijskimi dodatki. Vsak element lahko odprete s klikom/pritiskom nanj oz. na ikono, ki ga ponazarja.

Legenda

Ikona označuje besedilo, ki je skrito v oblačkih. Oblaček odprete s klikom/pritiskom nanj. Zaprete ga s ponovnim klikom/pritiskom.

Ikona označuje galerijo fotografij. Črne pike na dnu zaslona nakazujejo število fotografij v galeriji. Galerijo zaprete s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu okna.

Ikona označuje videoposnetek. S klikom/pritiskom na se bo posnetek začel predvajati. Med predvajanjem se spodaj prikaže orodna vrstica:

gumb za premor/predvajanje naprej
drsnik za hiter preskok med posameznimi deli posnetka
trajanje celotnega posnetka
drsnik za uravnavanje glasnosti
celozaslonski prikaz

Posnetek zaprete s klikom/pritiskom na ikono v zgornjem desnem robu zaslona.

Ikona označuje povezavo na dodatno vsebino na svetovnem spletu. Ogled filmov v celozaslonskem načinu je možen s klikom/pritiskom na naslov posnetka levo zgoraj ali na naslov portala desno spodaj. Opozorilo: Založba Rokus Klett ne odgovarja za vsebino.

Ikona označuje avdioposnetek. S klikom/pritiskom na se bo posnetek začel predvajati. Avdioposnetek zaprete s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu okna.

Ikona označuje animacijo. Odprete jo s klikom/pritiskom na ikono, zaprete pa s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu okna.

Klik/pritisk na modre točke prikaže pripadajoči opis in grafično izpostavi posamezne vsebine. 3D-animacije omogočajo obračanje prikazanih predmetov.

Ikona označuje naloge, ki so povezane z vsebino. Krožci na zeleni podlagi nakazujejo število nalog. Nalogo odprete s klikom/pritiskom na ikono, zaprete pa s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu okna. Pravilnost odgovora se preveri s klikom/pritiskom na gumb .

Ikona označuje dejavnosti, ki so povezane z vsebino. Dejavnost odprete s klikom/pritiskom na ikono, zaprete pa s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu okna.

Ikona pri slovenščini označuje dejavnosti, ki so povezane z vsebino. Dejavnost odprete s klikom/pritiskom na ikono, zaprete pa s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu okna.

Ikona pri slovenščini označuje rubriko Dopolni in pomni. Odprete jo s klikom/pritiskom na ikono, zaprete pa s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu okna. Kadar se v prazno polje v besedilu vpiše pravilna beseda, se polje obarva zeleno, kadar pa napačna, se obarva rdeče. Pravilnost odgovora se preveri s klikom/pritiskom na gumb .

Ikona v berilu označuje kratko predstavitev avtorja. Okno zaprete s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu.

Ikona v berilu označuje stvarna pojasnila besed. Okno zaprete s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu.

Ikona v berilu označuje medijsko ustvarjalnico z nalogami za poustvarjanje. Okno zaprete s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu.

Ikona v berilu označuje literarnoteoretične definicije. Okno zaprete s klikom/pritiskom na v zgornjem desnem robu.

3. Menijska vrstica

Menijska vrstica se prikaže, ko se z računalniško miško približate zgornjemu robu strani ali ko na tabličnem računalniku s prstom pritisnete na zgornji rob strani. Vrstica se spet skrije, ko kliknete/pritisnete kamorkoli pod njo. Do posameznih funkcij menijske vrstice lahko dostopate s klikom/pritiskom na izbrano ikono. V menijski vrstici sta poleg ikon tudi navedba predmeta in naslov poglavja (npr. ) ter oznaka trenutno odprte strani (npr. , pri kateri 1 označuje številko poglavja, 0 pa številko zaporedne strani znotraj tega poglavja).

V menijski vrstici so naslednje ikone:

vstopna stran: za vrnitev na vstopno stran www.radovednih-pet.si
kazalo: za hiter prehod na izbrano poglavje in stran
listalnik: za hiter prehod na izbrano poglavje in stran ter na dodatne vsebine, ki so na voljo za posamezno stran
zaznamki: kazalo priljubljenih strani, ki ga sestavite sami
Če želite dodati trenutno stran med zaznamke, kliknite/pritisnite na zvezdico ob naslovu strani. Zaznamek odstranite s ponovnim klikom/pritiskom na zvezdico.
dodatne vsebine: za dostop do kazala dodatnih vsebin za stran, na kateri ste
Pri večini strani interaktivnega učbenika je na voljo vsaj ena dodatna vsebina – navodilo za izvajanje dejavnosti, zanimivost, interaktivna naloga, članek z dodatno vsebino itd. S klikom/pritiskom na ikono odprete kazalo, iz katerega lahko dostopate do izbrane dodatne vsebine.
medpredmetne vsebine: za dostop do kazala medpredmetno povezanih vsebin iz drugih interaktivnih učbenikov
(Ta funkcija je trenutno neaktivna.)
orodna vrstica: za dostop do praktičnih orodij

Orodna vrstica

Orodno vrstico odprete v menijski vrstici. Klik/pritisk na ikono prikaže vrstico s petimi orodji in ikono za pomoč.

Preklop na celozaslonski način – poveča gradivo na celotni zaslon (na tipkovnici je ta ukaz mogoče izvesti tudi s pritiskom na tipko F11)
Opomba – orodje za vnašanje lastnih opomb (z uporabo računalniške tipkovnice oz. navidezne tipkovnice tabličnega računalnika)
Pisalo – orodje za pisanje in risanje po straneh
Flomaster – orodje za označevanje izbranega dela besedila
Radirka – orodje za brisanje besedila oziroma oznak, dodanih s pisalom in flomastrom
Pomoč – ikona, s katero odprete obrazec za podporo ali posredovanje predlogov za izboljšave

Pogrešate še kako navodilo?

Če med zgornjimi navodili pogrešate še kakšno razlago, nam pišite na . V treh delovnih dneh bomo preučili vaš predlog in po potrebi ustrezno dopolnili navodila.

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2014