4

4. razred

Rešitve

5

5. razred

Rešitve

Slovenščina

Matematika

Rešitve – Učbenik in SDZ Radovednih pet 4
Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje
Zbirka nalog z rešitvami

Družba

Rešitve – SDZ Radovednih pet 4

Naravoslovje in tehnika

Rešitve – SDZ Radovednih pet 4

Slovenščina

Matematika

Rešitve – Učbenik in SDZ Radovednih pet 5
Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje
Zbirka nalog z rešitvami

Družba

Rešitve – SDZ Radovednih pet 5

Naravoslovje in tehnika

Rešitve – SDZ Radovednih pet 5