4

4. razred

Slovenščina

Berilo

Matematika

Naravoslovje
in tehnika

Družba

Glasbena
umetnost

5

5. razred

Slovenščina

Berilo

Matematika

Naravoslovje
in tehnika

Družba

Glasbena
umetnost